COOP Jednota Galanta

Prívetivá krajina

O projekte: Prívetivá krajinaPodstatou projektu je komunitné vysadenie ovocného vetrolamu – stromoradia (cca 350- stromov) pre účely rozšírenia podmienok na voľnočasové aktivity (rekreačný šport, prechádzky, cykloturistika), ako aj pre zvýšenie biodiverzity, ochrany pred vetrom a pôdnou eróziou, zlepšenia klimatických podmienok, zachovanie historickej pamäte miesta. Súčasťou projektu je spájanie ľudí a obnovenie pohostinnosti kultúrnej vidieckej krajiny (ovocné stromoradie ako potrava pre opeľovače, útočisko pre zver a vtáctvo, občerstvenie) pre občanov, ale aj širokú verejnosť. Obnovením stromoradia (staré odrody ovocných drevín; krajové, historické, zabudnuté) sa pokúsime prinavrátiť ľudí do vidieckej krajiny, vytvoriť prirodzenú spojnicu pre vychádzky a cykloturistiku (napojenie na existujúcu sieť poľných ciest – na pomedzí troch katastrov – Pavlice, Veľký Grob a na jazerá) a zlepšiť komunitný život v obci. Projekt plánujeme realizovať na jeseň 2021 – jar 2022 (1.9.2021 - 31.3.2022) - príprava výsadby a výsadba stromoradia, osadenie lavičiek.


Späť na všetky projekty

HlasovanieHlasovanie bolo ukončené.

Sledujte nás na Facebooku
COOP Jednota Galanta


© Copyright 2021 COOP Jednota Galanta, všetky práva vyhradené.